Meditatie en Mindfulness

Wat is Mindfulness?

Mindfulness is leven in aandacht. Jon Kabat-Zinn, de grondlegger van de MBSR-training (Mindfulness Based Stress Reduction) definieert mindfulness als volgt:

'Met aandacht aanwezig zijn in het hier en nu, zonder daar een oordeel over te hebben'.

Aandacht kun je vergelijken met een spier. Door de aandacht te trainen maak je hem sterker en ontwikkel je opmerkzaamheid. Je begint op te merken hoe je reageert en handelt. In plaats van automatisch te reageren op wat zich voordoet, kies je hoe je wilt reageren.

Trainen van aandacht en ontwikkelen van opmerkzaamheid

In de bijeenkomsten maak je kennis met verschillende aandachtsoefeningen. Je leert hoe je mindfulness kunt inzetten in het omgaan met stress. Daarnaast draagt het bij aan je persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de training leer je ook om stil te staan en aanwezig te zijn in het hier en nu. Je krijgt inzicht in (automatische) gedachte- en gedragspatronen. Daarnaast leer je een vriendelijke grondhouding naar jezelf en anderen aan te nemen.

Mindfulness vraagt inzet

Iedereen kan mindfulness trainen. Het vraagt wel inzet. Door dagelijks een of meerdere oefeningen te doen, trainen we onze opmerkzaamheid. Daarnaast krijg je tijdens de training ook kleine oefeningen om mindfulness toe te passen in het dagelijks leven. Zo kun je naast de meer formele oefeningen mindfulness integreren in je leven.

Mindfulness werkt!

Wereldwijd wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van mindfulness. Met name in de medische wereld wordt veel onderzoek gedaan. De bevindingen laten zien dat een aanvulling met MBSR en MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) effectiever is dan wanneer alleen de gangbare behandelingen worden toegepast. Ook vindt er in toenemende mate onderzoek plaats naar de effecten van mindfulness bij kinderen met o.a. ADHD en autisme. Ook hier laten de eerste resultaten een positief beeld zien.

Mindfulness in combinatie met Diepte Meditatie

Mindfulness is goed te combineren met Diepte Meditatie. Uit eigen ervaring kunnen we zeggen dat ze elkaar aanvullen en het effect van beide technieken versterkt.

buddha